Jongeren Denktank Coronacrisis praat verder over klimaat

Het gesprek van jongeren met elkaar over de gevolgen van de coronacrisis krijgt een vervolg. Het nieuwe onderwerp is het klimaat. Vanaf 12 november kunnen jongeren tussen 16 en 35 jaar hun ideeën spuien over hoe klimaatproblemen kunnen worden aangepakt.
Jongeren en hun smartphone © Shutterstock

De app (Opp-app) is te downloaden in de App-store; meer informatie en de inlogcode staan hier.

Klimaat

Uit eerder onderzoek bleek dat veel jongeren zich zorgen maken over het klimaat. Of de doelstellingen van de akkoorden van Parijs gehaald gaan worden, en wat dit betekent voor hun eigen leefwereld en toekomst. Ook hebben jongeren vaak vernieuwende ideeën over de aanpak van problemen. De Jongeren Denktank Coronacrisis, een samenwerkingsverband tussen Denktank-Y en het SER Jongerenplatform, wil ideeën van jongeren bundelen en aanbieden aan het kabinet.

Wonen, werken en onderwijs

In de eerste vragenronde van de app ging het over wonen, werken en onderwijs. Meer dan 2000 jongeren deden mee en stuurden 3500 ideeën met oplossingen voor de gevolgen van de coronacrisis. De ideeën varieerden van ‘minder belasting op werk’ tot ‘starters op de woningmarkt eerder informeren over te koop staande woningen’. Nu komt daar dus het onderwerp klimaat bij. In januari worden de ideeën in een advies van de Jongeren Denktank Coronacrisis aangeboden aan het kabinet.