Jongeren adviseren Rutte over coronacrisis

“Kom met ideeën” zei premier Rutte in mei tegen de jongeren. Twee jongerenplatformen: Denktank-Y en SER-Jongerenplatform, werken vanaf 14 september samen in de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC).

Jongeren en hun smartphone © Shutterstock

Die lanceert direct een app waarin jongeren samen oplossingen bedenken voor problemen waar ze door corona tegenaan lopen, bij hun werk, opleiding of huisvesting. De app is gratis te downloaden in de app store.

Online gesprek

In de app kunnen jongeren online met elkaar in gesprek. Alle jongeren tussen 16 en 35 jaar, dus werkend, werkzoekend, scholier, studerend of zoekend naar een huis. De JDC wil horen hoeveel last jongeren hebben van de coronacrisis, en welke ideeën ze hebben om die last te verminderen. De app is anoniem. In de eerste vragenronde gaat het over het werk of de opleiding en de huisvesting voor jongeren, de belemmeringen die corona met zich meebrengt en welke oplossingen jongeren hiervoor kunnen bedenken. Daarnaast wordt gevraagd naar de kansen die deze periode hen brengt en wat jongeren nodig hebben om deze kansen te blijven benutten na de crisis. In een latere ronde werken de jongeren samen verder aan de aangedragen ideeën.

Advies

Naast onderwijs, werk en wonen, zal het gesprek in de app gaan over klimaat, gelijke kansen, mentale gezondheid en de ‘grote’ stappen in je leven (trouwen, huis kopen, kinderen krijgen). Tussentijdse resultaten worden door de JDC met het kabinet besproken. Aan het einde van het jaar krijgt de premier het advies van de jongeren aangeboden. De jongerenplatformen hebben al veel werk verricht. Denktank-Y, voortgekomen uit Coalitie-Y, heeft input verzameld van jongeren voor adviezen over onderwijs, inkomen, wonen, klimaat en participatie. De adviezen zijn voorgelegd aan Kamer- en kabinetsleden. Het SER- Jongerenplatform heeft het advies “Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019” gepubliceerd en levert een bijdrage aan de ‘volwassen’ Denktank Coronacrisis.