Jaarverslag

Jaarverslag CKA: psychische gezondheidsrisico’s blijven aandacht vragen

Het jaarverslag van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) over 2019 is gepubliceerd. In het jaarverslag worden de belangrijkste activiteiten van de CKA genoemd.

Selectie op psychische gezondheidsrisico’s heeft de onverminderde aandacht van de CKA. In verschillende adviezen is daar door de CKA op ingegaan. Via social media zijn werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen en psychologen geïnformeerd over de mogelijkheden binnen de Wet op de medische keuringen. Tenslotte heeft de CKA de herziening van de Leidraad Aanstellingskeuringen begeleid. De herziene Leidraad zal in de loop van 2020 worden gepubliceerd.

Zomaar keuren mag niet

Het motto van de CKA blijft: “Een nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet!” Wie solliciteert, kan vragen over de gezondheid krijgen. En wie een vacature vervuld wil hebben, wil weten of de sollicitant geschikt is. Dat kan met een aanstellingskeuring. Er zijn strenge regels voor keuringen. Die staan in de Wet op de medische keuringen. Werkgevers, bedrijfsartsen en assessmentpsychologen die willen weten waar ze zich precies aan moeten houden in een sollicitatieprocedure, kunnen bij de CKA terecht. Maar ook sollicitanten die willen weten wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor advies of om een klacht in te dienen, zijn bij CKA aan het goede adres.