Jaarverslag Bureau REACH is beschikbaar

Bureau REACH levert sinds 2007 een bijdrage aan veilig gebruik van chemische stoffen in Nederland en Europa. De veiligheid van consument, werknemers en milieu staat daarbij voorop. Transparantie is een belangrijke voorwaarde om die rol goed te vervullen. Het jaarverslag van Bureau REACH past daarbij.

Man in beschermingspak bij vaten met gevaarlijke stoffen. © Shutterstock

Lees het jaarverslag 2020 van Bureau Reach


Bureau REACH is een nationale uitvoeringsorganisatie dat bij het RIVM is ondergebracht. Sinds 2007 voert Bureau REACH taken uit voor REACH en CLP in opdracht van de Ministeries van I&M en VWS.
REACH staat voor

  • Registratie,
  • Evaluatie,
  • Autorisatie en
  • restrictie van Chemische stoffen

Het is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het doel van REACH is om de risico’s van chemische stoffen te beperken en te reguleren.

CLP is een Europese verordening voor indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging - CLP) van chemische stoffen en mengsels. Hoofddoelstellingen van de CLP is om te bepalen of een stof of mengsel eigenschappen bezit die tot indeling als gevaarlijk leiden en op basis daarvan, het kenbaar maken van gevaren.


Dossier gevaarlijke stoffen

Werknemers kunnen ernstig ziek worden van werken met gevaarlijke stoffen. Maar werken met gevaarlijke stoffen is soms niet te vermijden. Denk aan autospuiterijen, de schoonmaak en de zorg. Maar ook meelstof en uitlaatgassen vallen onder de gevaarlijke stoffen.

Welke maatregelen moet je als werkgever of arbo-deskundige nemen om medewerkers te beschermen tegen de gevolgen en risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen?
Wat zijn de wetenschappelijke inzichten over risico’s van stoffen, voor de veilig en gezond werken?

Ga naar dossier Gevaarlijke Stoffen
Zoek een grenswaarde

Werken met gevaarlijke stoffen en maatregelen tegen arborisico’s

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsomstandigheden. Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen samen afspraken maken om deze arborisico’s zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een arbocatalogus.

Werkt jouw branche of sector met gevaarlijke stoffen? Overweeg je een eigen arbocatalogus te maken?
Ga naar het dossier Arbocatalogus

Bedrijven kunnen de oplossingen uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en voor het maken van het plan van aanpak. Is er sprake van een branche-RI&E dan weet de gebruiker bovendien dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Inspectie SZW.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E

Relevante nieuwsberichten en SER-publicaties

ECHA consultatie ontwikkeling grenswaarde 1,4 dioxaan en isopreen | 26 mei 2021
Terugdringen van dieselmotoremissie op de werkvloer. Hoe pak je dat aan? | 12 mei 2021
SER-advies voor grenswaarde soja-allergenen | 21 april 2021
Haalbaarheidstoets grenswaarde voor isocyanaten | 26 maart 2021

 

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.