SER Jaarverslag 2019

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert ieder jaar voor 1 april zijn jaarverslag met daarin een overzicht van zijn activiteiten. Benieuwd naar wat de SER in het afgelopen jaar heeft bereikt?
SER Jaarverslag 2019 © Dirk Hol

Video SER-voorzitter Mariëtte Hamer

"We hebben vorig jaar met heel veel mensen intensief samengewerkt aan oplossingen en vernieuwingen in grote dossiers, zoals pensioen, klimaat, diversiteit en Leven Lang Ontwikkelen," aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer in de video.

SER-adviezen

In 2019 heeft de SER verschillende adviezen uitgebracht. Belangrijk was het advies over een nieuw, meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat onderdeel is van het bredere Pensioenakkoord van 5 juni 2019. Daarnaast waren er adviezen over Kansen en belemmeringen voor jongeren en diversiteit in de top van organisaties. Een compleet overzicht met alle adviezen vindt u in het jaarverslag.

Klimaatakkoord

De SER faciliteerde in 2018/19 het proces om te komen tot het Klimaatakkoord dat het kabinet in juni vorig jaar presenteerde. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen. Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De SER blijft betrokken bij het Klimaatakkoord en ondersteunt het Voortgangsoverleg. Alle afspraken uit het Energieakkoord (van 2013) die nog lopen zijn inmiddels integraal opgenomen in het Klimaatakkoord.

IMVO-convenanten

Op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Internationaal MVO) ondersteunt de SER de totstandkoming en uitvoering van sectorconvenanten. In tien sectoren werken partijen inmiddels samen in deze convenanten. De SER ondersteunde in 2019 acht convenanten en werkte aan het opstellen van twee nieuwe convenanten.