Techniekpact: "Blijven inzetten op jongeren in techniek"

Steeds meer mensen werken in een technisch beroep. Het aandeel dat vrouwen daarin hebben groeit flink; wel blijft deze groep in aantal nog laag. Na een aantal jaren stabilisatie is nu een lichte afname te zien bij de instroom in de technische profielen en studies.
© Shutterstock

Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Techniekpact.

In het studiejaar 2019-2020 is voor het eerst een daling van 1% in de instroom in technische profielen en studies zichtbaar. Dit geldt zowel voor het vmbo (van 20% naar 19%), havo/vwo (49% naar 48%) als voor het middelbaar (29% naar 28%) en hoger onderwijs (29% naar 28%). 

Aantrekkelijk onderwijs

Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie: “Uit onderzoek weten we dat het aandeel jongeren dat later een technisch beroep zou willen uitoefenen is gestegen van 36% in 2011 naar 52% in 2019. Het potentieel is er dus, alleen zien we dat nog onvoldoende terug in de nieuwe instroomcijfers. Factoren die een grote rol spelen bij profiel- en studiekeuze zijn, plezier in vakken, voldoende zelfvertrouwen in technische kennis en vaardigheden en de beeldvorming van technologie. Exacte vakken worden saaier gevonden dan andere lessen. We moeten zorgen voor meer aantrekkelijk onderwijs, onder andere in de vorm van meer praktijklessen en voldoende regionaal aanbod van techniekonderwijs. We verwachten dat de investeringen vanuit de overheid voor versterking van het technisch vmbo (Sterk Techniekonderwijs) de komende jaren een positief effect gaan hebben op de instroom in vmbo en mbo.”

Extra inzet

Ook Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact onderschrijft de oproep voor meer actie. In haar advies aan het kabinet pleit zij voor het voortzetten van het Techniekpact met extra inzet op het aanleren van technische vaardigheden in het basisonderwijs. Ook het vergroten van de instroom van meisjes/vrouwen en jongeren met een niet-westerse achtergrond en het stimuleren van hybride docentschap is volgens haar van belang. Daarnaast moet er meer regionale regie komen op stimuleringsregelingen in het kader van leven lang ontwikkelen.

“Om te zorgen dat meer jongeren kiezen voor techniek, blijft extra inzet hard nodig,’ aldus Thea Koster. ‘Dit gaan wij alleen realiseren met een lange termijn strategie’.

Lees meer op de website van Platform Talent voor Technologie.