Mariëtte Hamer invloedrijkste vrouw in openbaar bestuur

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is door het tijdschrift Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in de categorie openbaar bestuur en openbare orde. Ze krijgt hulde dat zij ‘al polderend draagvlak heeft gekregen voor (…) het baanbrekende advies een vrouwenquotum in te voeren’.
Mariëtte Hamer, Voorzitter SER © Angeline Swinkels

In het advies Diversiteit aan de top, tijd voor versnelling stelt de SER stevige maatregelen voor om te komen tot meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Vrouwenquotum

Onderdeel van het advies aan maatregelen is een vrouwenquotum van minstens 30% vrouwen in de Raad van Commissarissen (RvC) voor de honderd beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Alle bijna 5.000 ‘grote’ vennootschappen moeten daarnaast zelf ambitieuze streefcijfers en actieplannen opstellen, waarbij er ruimte moet zijn voor maatwerk en eigenaarschap. Op dit moment worden slechts 18,4% van de plekken in RvCs door vrouwen bekleed.

Voorbeeldfunctie

Mariëtte Hamer is vereerd en verrast met haar positie in de top 100 meest invloedrijke vrouwen. Over het SER-advies zegt zij: “Een meer diverse top in het Nederlandse bedrijfsleven heeft een voorbeeldfunctie: het laat zien dat we allemaal gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt en zorgt dat iedereen zich vertegenwoordigd ziet. De huidige regelingen hebben zich tot op heden echter onvoldoende bewezen; een integrale en meer activerende aanpak is dan ook noodzakelijk.”