Deelnemers inspiratiesessie economic boards benadrukken belang van samenwerking binnen en buiten de regio

Specialiseer je als regio in één van je sterke kanten en deel daarover je expertise met andere regio’s. Breng verschillende niveaus bij elkaar en investeer in relaties tussen bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheid. En verbind economie en arbeidsmarkt aan elkaar. Dit zijn drie van de vele succesfactoren voor een sterke stad en regio die deelnemers aandroegen tijdens de inspiratiesessie met economic boards die de SER en het ministerie van Economische Zaken samen organiseerden. De bijeenkomst was bedoeld om input op te halen voor het vervolgadvies SER-agenda voor de stad. Ook kwam de rol van economic boards bij economische ontwikkeling in de regio aan de orde. Aan tafel zaten leden van regionale SER’en, economic boards, de SER-commissie Stad en vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. SER-voorzitter Mariëtte Hamer was dagvoorzitter.
Inspiratiesessie Economic Boards.

Benut sterke kanten regio

Een sterke stad en regio richt zich volgens de deelnemers aan de inspiratiesessie op het ontwikkelen van zijn sterke kanten. Elke regio is namelijk anders en heeft andere kwaliteiten. Een regio moet niet van alle markten thuis willen zijn, maar zich juist onderscheiden om goed te kunnen samenwerken met andere regio’s.
Secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken Maarten Camps riep economic boards vanuit deze gedachte op om als regio aan te geven wat de behoeften zijn. “Geef ons aan wat je als regio belangrijk vindt. Dat is juist nu van belang met het oog op de aanstaande landelijke verkiezingen. Laat ook zien wat je als regio doet aan economische ontwikkeling. Juist in de regio gebeurt het maar dit is in Den Haag niet altijd bekend. Maak het zichtbaar!”

Samenwerken in de triple helix

Samenwerken is een andere succesfactor voor een succesvolle stad en regio. De deelnemers vinden het denken in triple helix een must. Uitdaging daarbij is wel hoe onderwijs, bedrijfsleven en overheid hierbij samenwerken over alle bestuurslagen heen. Daar stuit men nog wel eens op problemen.
In kleinere steden weten gemeenten vaak niet welke bedrijven er allemaal zijn in hun regio. Er is weinig contact tussen de partijen. Economic boards kunnen een rol spelen bij het tot stand brengen van dit contact. Om goed samen te werken moet men elkaar kennen en elkaars taal leren spreken. Ook is het belangrijk om elkaar tijdig op de hoogte te brengen van initiatieven en om overheden tijdig te betrekken bij plannen.

Verbinden economie en arbeidsmarkt

Goede werkgelegenheid kan in een sterke stad niet ontbreken. Het creëren van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt is hierbij van groot belang, net als aandacht voor sociale mobiliteit. Economic boards houden zich indirect ook bezig met werkgelegenheid.
Een van de uitdagingen voor hen hierbij is aandacht vragen voor het beroepsonderwijs. Maak dat weer vraaggestuurd en zorg dat het meer gericht is op de regio. Investeer ook in projectonderwijs (samenwerking met het bedrijfsleven).
Het is wel noodzakelijk dat de randvoorwaarden goed zijn geregeld. Economic boards hebben van de overheid startgeld nodig om goede ideeën verder te kunnen ontwikkelen.
Een andere boodschap hierbij is dat partijen ‘dingen gewoon aan moeten pakken’. “Ga er voor en wacht niet tot alles tot in detail is geregeld en tot je democratische legitimatie hebt”, vat dagvoorzitter Mariëtte Hamer samen. “Maar zorg er wel voor dat er een gemeenschappelijk doel is”.

Functie economic boards

Economic boards verbinden sectoren in de regio aan elkaar die elkaar nog onvoldoende vinden. In nieuwe coalities koppelen ze bedrijven aan overheden en kennisinstellingen. Economic boards ontwikkelen initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor een regio.

Vervolgadvies SER-agenda voor de stad

Minister Plasterk vraagt de SER om in een vervolgtraject in te gaan op de vraag: “Hoe functioneren regionale infrastructuren rondom de driehoek economie – onderwijs – arbeidsmarkt en hoe kunnen deze bijdragen aan het versterken van de economische kracht van stad en regio?” Dit betreft een inkleuring met regionale voorbeelden van het eerdere advies De SER-agenda voor de stad.