Inburgeringsstelsel: Minister stelt nieuwe ingangsdatum voor aan de Tweede Kamer

De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.
Minister Wouter Koolmees (SZW)

De minister heeft in de afgelopen periode diverse signalen ontvangen van partners zoals de IND, VNG, COA, DUO en Divosa over de beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2021. De signalen verschillen per partner maar de gevolgen van de coronacrisis zijn gemeenschappelijk. De conclusie van de minister is dat inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 niet verantwoord is. Een complexe stelselherziening als inburgering is gebaat bij zorgvuldigheid en voldoende tijd.

Of inwerktreding van de Wet inburgering op 1 januari 2022 haalbaar is, zal moeten blijken na het raadplegen van de partners over wanneer en onder welke voorwaarden invoering wel haalbaar en verantwoord is. Ook de gevolgen van het uitstel worden in kaart gebracht.

Nieuw inburgeringsstelsel

Er komt een nieuw inburgeringsstelsel dat inburgeraars moet ondersteunen om sneller te starten met inburgering en Nederlands te leren. De combinatie van onderwijs en (vrijwilligers)werk zorgt ervoor dat vluchtelingen snel mee kunnen draaien in de Nederlandse samenleving. Gemeenten krijgen hierbij een belangrijke rol.

Lees de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer.