Eerste jaarrapportage IMVO Convenant Verzekeringssector

Verzekeraars, ngo’s, de vakbond en de overheid hebben in het eerste jaar van het IMVO Convenant Verzekeringssector een belangrijke basis gelegd om de afspraken uit het convenant in praktijk te brengen. Dat is de boodschap van de eerste jaarrapportage over het IMVO Convenant Verzekeringssector.
Jaarrapportage IMVO Convenant Verzekeringssector

Tegelijkertijd maant de onafhankelijke monitoringscommissie verzekeraars om, voor zover dit nog niet is gebeurd, haast te maken met het onderschrijven van de internationale OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (UNGP’s).

Lees meer op de website van IMVO Convenanten.