SER advies over IMVO en SDG’s besproken met Tweede Kamercommissie: maak het praktisch

“Er is veel enthousiasme bij bedrijven om aan de duurzame ontwikkelingsdoelen te werken” zei voorzitter Mariëtte Hamer tijdens de bespreking van het SER-advies “Kansen pakken en risico’s beheersen” met Tweede Kamerleden op 30 oktober.
SER advies over IMVO en SDG’s besproken met Tweede Kamercommissie: maak het praktisch © Dirk Hol

Het advies en de handleiding bieden praktische handvatten en daarnaast is een bundel gemaakt waarin diverse Nederlandse bedrijven laten zien hoe zij met IMVO en de SDG’s werken. Branche-organisaties kunnen het MKB ook op weg helpen.

Samenwerking

De aanpak van de IMVO-convenanten is effectief gebleken, maar er moet meer gebeuren om te zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen in 2030 gehaald worden. De Kamerleden waren het snel eens dat het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet uitsluitend een zaak is van de minister van Buitenlandse Handel. Daarvoor moeten veel meer partijen met elkaar samenwerken. “IMVO is een leerweg” zei Lucia van Westerlaak (FNV), waarbij partijen sámen meer voor elkaar krijgen.

Coherentie in beleid

De Kamerleden Amhaouch, Alkaya, Bouali, Van den Hul, Diks, Moorlag en Wevering waren eensgezind in hun lof over het advies en de betrokkenheid van veel partijen zoals ondernemers, vakbeweging, jongeren, internationale organisaties en overheden. Juist door grote aantal betrokkenen is coherentie in beleid een belangrijk aandachtspunt. En niet alleen coherent beleid, maar ook stabiel en consequent beleid. De vraag wie binnen het kabinet de trekker voor IMVO en de SGD’s kan zijn, ligt voor de Kamerleden dan ook duidelijk op tafel.