Verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkelingsdoelen

Hoe draagt internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen bij aan wereldwijde duurzame ontwikkeling? De Sociaal-Economische Raad (SER) werkt aan een advies hierover voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 7 maart is er een brede dialoogbijeenkomst met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden.
Rijstboer. Internationaal MVO. © Shutterstock

Voor het advies bekijkt de SER hoe verschillende IMVO-initiatieven en de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) elkaar kunnen versterken. Wereldwijd ondernemen brengt voor Nederlandse bedrijven risico’s met zich mee op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en mensenrechten. Het in kaart brengen van risico’s en het verbeteren van de situatie van deze omstandigheden gaan hand in hand. 

Samen verantwoordelijkheid nemen
Het ligt niet alleen bij bedrijven om hierop actie te ondernemen. Ook overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden hebben hierin een aandeel. We willen komen tot concrete aanpakken voor bedrijven en overheid. Een gezamenlijke visie op IMVO en SDG’s helpt daarbij en biedt nieuwe kansen voor mondiale duurzame ontwikkeling. 

SER-advies
Met het SER-advies wil de SER stimuleren dat enthousiast en effectief wordt bijgedragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, zonder de risico’s van eigen handelen uit het oog te verliezen. Internationaal zijn daar al enkele richtlijnen voor opgesteld door de OESO en de VN. Het SER-advies is nog volop in ontwikkeling. In het advies is veel ruimte voor praktijkvoorbeelden die de SER tijdens deze en andere bijeenkomsten ophaalt. Ook is er ruimte voor dilemma’s en knelpunten en de lessen die we daaruit kunnen trekken. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de themapagina IMVO of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.