Klankbordgroep ‘betekenisvolle dialoog’ scherpt concept aan

Het project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’ heeft een internationale klankbordgroep ingesteld, die onlangs voor het eerst bijeen is gekomen. De klankbordgroep heeft input gegeven op onderdelen van het ontwerp van het concept ‘betekenisvolle dialoog’.

IMVO betekenisvolle dialoog - handen © Shutterstock

Het project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’ heeft als doel bedrijven te helpen bij de praktische invulling van het voeren van een betekenisvolle dialoog met hun stakeholders. Enerzijds door duidelijk te maken wat een betekenisvolle dialoog is en anderzijds door het ontwikkelen van praktische tools en trainingen.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van een brede groep organisaties, brancheverenigingen, ngo’s en vakbonden, die hun kennis en expertise inbrengen op het gebied van dialoog in internationale ketens. Gedurende het project denken zij op diverse momenten mee over de op te leveren producten. Het conceptontwerp is daarvan het eerste. Naar verwachting ziet dit product het licht in het eerste kwartaal van 2023. Daarna volgen experimenten om het conceptontwerp in de praktijk te toetsen. De ontwikkeling van praktische handvatten is de laatste fase van het project, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Aan de klankbordgroep nemen deze organisaties deel:

 • &Wider (Nederland)
 • Arisa (Nederland)
 • Cividep (India)
 • CNV Internationaal (Nederland)
 • Fair Wear Foundation (Nederland)
 • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie - FNLI (Nederland)
 • Global March Against Child Labour (India)
 • Modint (Nederland)
 • Mondiaal FNV (Nederland)
 • MVO Nederland (Nederland)
 • Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen - NCP (Nederland)
 • National Alliance of Agriculture allied workers Union – NAAWU  (Azië)

 • Pensioenfederatie (Nederland)

 • Salvation Army (Mali)
 • Sociaal-Economische Raad - SER (Nederland)
 • Woord en Daad (Nederland)