Directe import van buiten de EU: gelijke bescherming én gelijk speelveld!

“Zie erop toe dat online platforms moeten waarborgen dat de producten die via hun platform worden aangeboden en op de Europese markt in de handel worden gebracht, voldoen aan de Europese eisen op het gebied van onder meer veiligheid en gezondheid.”

Vrachtschip zorgt voor directe import van buiten de EU © Shutterstock

Dit is een van de 24 aanbevelingen in het advies van de SER Commissie voor Consumentenaangelegenheden aan Mona Keijzer, de Staatsecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het advies is vastgesteld op 22 juni 2020.

In het advies staan nog meer aanbevelingen voor online platforms. Verder staan er aanbevelingen in voor toezicht en handhaving op het gebied van productveiligheid, gelijk speelveld tussen ondernemers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en ondernemers die daarbuiten gevestigd zijn, en voor meer informatie en voorlichting.

Zo luidt een andere aanbeveling: ‘Zie erop toe dat de afschaffing van de btw-vrijstelling inderdaad uiterlijk 1 juli 2021 ingaat.’ Op die manier ontstaat er een gelijker speelveld voor alle betrokken partijen.

Waarom deze aanbevelingen nodig zijn

Nederlandse consumenten kopen graag en veel producten online. Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor deden ze in 2019 wereldwijd 258 miljoen aankopen online met een totale waarde van € 25,8 miljard. € 1,1 miljard daarvan waren cross-border bestedingen. Dat zijn de online aankopen buiten de EER. € 341 miljoen hiervan besteedden Nederlandse consumenten via online platforms, met voornamelijk aanbieders (particulieren en ondernemers) uit China.

Dat Nederlandse consumenten veel online aankopen doen – en ook elk jaar steeds meer – is op zich niks mis. Maar helaas is niet alles wat consumenten van ver halen goed en veilig. Bovendien is door de lagere prijs en relatief lage verzendkosten geen gelijk speelveld tussen ondernemers uit de EER en ondernemers buiten de EER.

Verder is alle online gekochte producten bij de Nederlandse grens controleren onbegonnen werk. Het zijn er gewoonweg teveel om te kunnen controleren. Dagelijks komen ongeveer 130.000 pakketten Nederland binnen waarvan zo’n 75.000 uit China en Hong Kong. Of deze pakketten onveilige producten bevatten is helaas van de buitenkant niet zichtbaar.