Neem iedereen mee: Denktank Coronacrisis kennisdocument aan minister Koolmees aangeboden

“Een heel herkenbaar en constructief rapport” zei een tevreden minister Koolmees bij de aanbieding van het kennisdocument ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’ van de Denktank Coronacrisis, op 11 maart.

Denktank Coronacrisis kennisdocument aan minister Koolmees aangeboden Kennisdocument aangeboden aan minister Koolmees | © Thierry Erkens van SZW

De minister is optimistisch over de veerkracht van veel mensen en over ieders kansen om na de coronacrisis de weg terug naar de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijkertijd was hij het zeer eens met Mariette Hamer, werkgroepvoorzitter Godfried Engbersen, Leo Euser (Diversity in Bedrijf), Daniël Toebes (Iederin) en beleidsmedewerker Peter Koppe: aandacht blijft nodig voor bijvoorbeeld statushouders en jongeren.

De minister gaf aan dat er veel beleid in gang is gezet voor kwetsbare groepen. Zo werken er nu regionale mobiliteitsteams van gemeenten, UWV en werkgevers samen en leren zij in de praktijk van elkaar hoe ze mensen aan het werk kunnen helpen. Niettemin moet de vinger aan de pols worden gehouden. Leo Euser en Daniël Toebes drongen aan op meer aandacht voor een inclusieve arbeidsmarkt, en vroegen daaraan structureel geld te besteden. De minister signaleerde dat meer organisaties en ministeries elkaar gemakkelijker weten te vinden, en ook meer en diverse netwerken aansluiten bij de discussies, wat een positief effect van de coronacrisis kan worden genoemd. Mariette Hamer zag het als een aanmoediging om vast te houden wat goed gaat, nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen en meer partijen te betrekken. Delen van de adviezen uit dit kennisdocument komen terug in de Middellange termijn visie van de SER die binnenkort worden gepubliceerd en waar de minister zei naar uit te kijken.

Lees meer over het kennisdocument