Bas van ’t Wout opent campagne tegen lichamelijke belasting door werk

Op woensdag 28 oktober lanceren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de campagne 'Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!'. De campagne richt zich op preventie van lichamelijke belasting in sectoren waar veel fysiek werk voorkomt.

Hoe TOP werk jij?
Staatssecretaris Van ’t Wout trapt op 28 oktober de campagne af tijdens een digitale kick-off bijeenkomst. Dit doet hij samen met arbodeskundigen, experts, brancheorganisaties en werkgevers en werknemers uit sectoren waar lichamelijke overbelasting veel voorkomt.
Interesse? Meld je aan om de digitale kick-off bijeenkomst bij te wonen.

Toolkit en test lichamelijke belasting

Werknemers kunnen via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij mogelijk lopen op lichamelijke belasting. Na afloop van de test krijgen ze advies en informatie om dat aan te pakken.
Ga voor de test naar: www.hoetopwerkjij.nl

Naast voorlichtingsactiviteiten wordt aan werkgevers en brancheorganisaties een online toolkit met gratis hulpmiddelen en instrumenten ter beschikking gesteld om ook op de werkvloer aandacht te vragen voor lichamelijke belasting.
Download de toolkit

Waarom deze campagne?

Uit cijfers van TNO blijkt dat elk jaar 113.000 werknemers ziek worden als gevolg van een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. In Nederland hebben we daardoor naar schatting bijna een half miljoen mensen met lichamelijke aandoeningen. Deze klachten leiden jaarlijks tot zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten.

 

Hoe TOP werk jij?

De campagne 'Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!' zet in op de zogenoemde TOP-strategie en is onderdeel van een EU-brede campagne over lichamelijke belasting op het werk.

Wat houdt de TOP-strategie in?

TOP staat voor de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen om lichamelijke (over-)belasting te voorkomen.

De TOP-strategie bestaat uit:

  1. Technische maatregelen om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken, zoals het gebruik van machines en hulpmiddelen.
  2. Organisatorische maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk.
  3. Persoonlijke maatregelen, waarbij samen met de werknemer gekeken wordt naar de fysieke werkhouding en of deze al dan niet moet worden aangepast.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als het aankomt op lichamelijke of psychosociale belasting op het werk. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?