Stand van zaken haalbaarheidstoetsen arseen, 1,2 dichloorethaan en 1,3 butadieen

Op 9 september jongstleden vergaderde de SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER-GSW). Daarin is voor de haalbaarheidstoetsen van drie stoffen het volgende besloten:

Chemische vaten Tank met een waarschuwingslabel in de chemische fabriek © Shutterstock / Photo smile
 • Voor arseen en -verbindingen wordt een verlenging van de reactietermijn overwogen. De officiële reactietermijn van de haalbaarheidstoets voor arseen- en verbindingen was 17 juni 2021. [Er is voor een langere reactietermijn gekozen vanwege de coronacrisis.] Een besluit over een eventuele nieuwe reactietermijn wordt te zijner tijd via de website van het SER Arboplatform bekend gemaakt.

  De huidige wettelijke grenswaarde voor arseen en -verbindingen is 2,8 μg/m3 TGG-8uur en is gebaseerd op een advies van de (SER-GSW) van 7 april 2014. Omdat deze waarde boven de streefwaarde ligt die de Gezondheidsraad heeft afgeleid in zijn rapport van 11 december 2012 heeft de SER-GSW in juni 2020 besloten om de haalbaarheidstoets te herhalen om te bezien of de streefwaarde van 0,28 μg/m3 TGG-8uur nu wel haalbaar is;
   
 • De reactietermijn voor 1,2 dichloorethaan wordt verlengd tot 1 januari 2022;

 •  De SER-GSW is tevens voornemens op korte termijn te starten met een haalbaarheidstoets voor de stof 1,3 butadieen. Sectoren en bedrijven waar gewerkt wordt met deze stof kunnen zich voor informatie alvast melden via haalbaarheidstoets@ser.nl
  Zij ontvangen te zijner tijd meer informatie over de procedure.

Databank grenswaarden

Informatie over haalbaarheidstoetsen, onderzoeken en links naar alle rapporten per stof kun je vinden in de databank grenswaarden stoffen op de werkplek.
Daar vind je ook meer informatie over:

Brieven over starten haalbaarheidstoets


Wat zijn haalbaarheidstoetsen?

Een haalbaarheidstoets moet uitwijzen of het voor bedrijven mogelijk is door technische maatregelen het risico op beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo laag mogelijk te houden. In principe zonder toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) voert deze haalbaarheidstoetsen uit in samenspraak met sociale partners.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert de SER aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling (drempelwaarde).
Dit zijn vaak:

 • kankerverwekkende en mutagene* stoffen zonder drempelwaarde, en;
 • Stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken, waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld.

Om de vier jaar worden de grenswaarden in de regel herzien.

Ga voor meer informatie naar grenswaarden gevaarlijke stoffen.

*Mutageen betekent dat de stof het DNA kan aantasten.


Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Lees dan: Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.