Reactietermijn haalbaarheidsonderzoek 1,3-butadieen verlengd

De SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) heeft besloten het lopende onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor 1,3-butadieen te verlengen. De termijn voor reacties is verlengd tot 31 januari 2023.

Flexibele rubberen kabels © Shutterstock

Verschillende organisaties en bedrijven hebben verzocht om verlenging van de reactietermijn. Zij geven hiervoor twee redenen:
Een aantal bedrijven heeft meer tijd nodig om de juiste gegevens bij elkaar te krijgen en te interpreteren;
Bedrijven met een vestiging in het buitenland willen dit graag ook spiegelen aan situaties aldaar.

Dit verzoek is inmiddels door de subcommissie gehonoreerd en daarmee wordt de reactietermijn verlengd van 28 juli 2022 naar 31 januari 2023. 

Aan belanghebbenden (branches/bedrijven/deskundigen) wordt gevraagd of een vaststelling van een waarde op het streefwaardeniveau van 0,1 mg/m3 als TGG-8u, haalbaar is en op welke termijn. Belanghebbenden die denken dat de invoering van de streefwaarde niet haalbaar is, wordt gevraagd aan te geven welk blootstellingsniveau wel realiseerbaar kan zijn en op welke termijn. Komen er geen bezwaren, dan gaat de SER ervan uit dat de voorgestelde gezondheidskundige advieswaarde kan worden ingevoerd.

De te toetsen waarde is 0,1 mg/m3 als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag (TGG-8u). Deze waarde komt overeen met het streefwaardeniveau, zoals afgeleid in het rapport van de Gezondheidsraad (2013).

De nieuwe termijn voor reacties loopt tot 31 januari 2023. Reacties kunnen worden verstuurd naar het SER secretariaat, via haalbaarheidstoets@ser.nl.

 

Over 1,3-butadieen

1,3-Butadieen (Cas 106-99-0) is een stof die kankerverwekkend is voor de mens (categorie 1A). De stof veroorzaakt kanker via een non-stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme. 1,3-Butadieen is een kleurloos gas en wordt gebruikt in de bereiding van verschillende synthetische rubberproducten en -polymeren en als intermediair in de productie van basale petrochemicaliën. Producten gebaseerd op 1,3-butadieen zijn belangrijke componenten van motorvoertuigen, constructiematerialen, apparaat-onderdelen, computers en telecommunicatieapparatuur, beschermende kleding, verpakkingen en huishoudelijke artikelen.

Richtlijn voor onderzoek en rapportageformat

Belanghebbenden dienen voor het aanleveren van hun reacties de volgende documenten te gebruiken:

Gelieve deze vóór 31 januari 2023 digitaal in te vullen en op te sturen naar het e-mailadres haalbaarheidstoets@ser.nl.

Wat zijn haalbaarheidstoetsen?

Een haalbaarheidstoets moet uitwijzen of het voor bedrijven mogelijk is door vervanging of technische maatregelen het risico op beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo laag mogelijk te houden. In principe zonder toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) voert haalbaarheidstoetsen uit in samenspraak met sociale partners. Meer informatie hierover vind je bij haalbaarheidstoetsen grenswaarden gevaarlijke stoffen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert de SER aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling (drempelwaarde).
Dit zijn vaak:

  • kankerverwekkende en mutagene* stoffen zonder drempelwaarde, en;
  • stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken, waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld.

Om de vier jaar worden de grenswaarden in de regel herzien.

Ga voor meer informatie naar grenswaarden gevaarlijke stoffen.

*Mutageen betekent dat de stof het DNA kan aantasten.


Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Lees dan: Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.