Hoe krijgen we grip op burn-outklachten?

Met een brede maatschappelijke samenwerking van diverse partijen probeert demissionair staatssecretaris Bas van ’t Wout meer grip te krijgen op burn-outklachten. Het doel is om het al jaren stijgend aantal werkenden met burn-outklachten te keren met een effectieve aanpak.

Vermoeide vrouw aan bureau met laptop © Shutterstock

Kerngroep

De brede samenwerking wordt gevormd door sociale partners, branche- en beroepsverenigingen, partijen uit de (arbo)zorg, en de ministeries van VWS en OCW. Deze partijen vormen de kerngroep. Samen streven zij naar een effectieve aanpak van burn-outklachten. Door krachten te bundelen, oorzaken gericht aan te pakken en verder te bouwen op bestaande programma’s en initiatieven, biedt de kerngroep een effectieve aanpak om het aantal burn-outklachten van werkenden te verminderen. Daarbij wordt ingezet op de volgende thema’s:

  • Kennisontwikkeling;
  • Preventie;
  • Deskundige ondersteuning;
  • Maatschappelijke ontwikkeling, waaronder thuiswerken;
  • Mentale gezondheid bij thuiswerken tijdens de coronacrisis (zie: rapport Thuiswerken in Coronacrisis).

De staatssecretaris verwacht medio 2021 met een plan van aanpak te komen. In 2021 zal de SER een advies ontwikkelen over de toekomst van thuiswerken.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW houdt toezicht op het beleid dat werkgevers voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Met een gericht programma wil de Inspectie dat meer werkgevers beleid maken op de aanpak van PSA. Dergelijk beleid moet zorgen voor minder blootstelling van werkenden aan:

  • ongewenste omgangsvormen;
  • werkdruk;
  • agressie en geweld.

Nieuwe PSA-risico’s door de coronacrisis

De Inspectie SZW constateert dat door de coronacrisis nieuwe PSA-risico’s ontstaan op de werkvloer, zoals door thuiswerken en omgang met coronamaatregelen op de werkplek.
In 2021 zal de ISZW hier specifiek aandacht aan besteden met gerichte inspecties en in gesprekken met diverse branches. Ook zal de Inspectie bij een groot aantal bedrijven de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak opvragen en deze beoordelen op de specifieke PSA-risico’s als gevolg van de coronacrisis.

Bronnen:

Brief Tweede Kamer
Steunpunt RI&E
Arboportaal
Inspectie SZW