Nieuwe Europese grenswaarden kankerverwekkende stoffen

Met ingang van 17 januari 2020 is de Arbowetgeving aangepast ter implementatie van een Europese richtlijn ter bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen.

Man in beschermingspak bij vaten met gevaarlijke stoffen. © Shutterstock

De Europese richtlijn bevat grenswaarden voor de maximaal toegestane concentraties van kankerverwekkende stoffen in de lucht op de werkplek. De richtlijn moet werknemers in heel Europa betere bescherming bieden tegen de risico’s van blootstelling aan deze stoffen. Deze grenswaarden worden met de aanpassing van de Arbowetgeving van toepassing in Nederland. Voor sommige kankerverwekkende stoffen geldt dat Nederland strengere grenswaarden heeft dan die in de Europese richtlijn gesteld worden, waardoor de wetgeving voor deze stoffen niet aangepast diende te worden.

Wijzigingen per 17 januari 2020

Met dit Europese besluit gelden met ingang van 17 januari 2020 nieuwe drempelwaarden voor 2 stoffen, te weten

  • o-toluïdine, en
  • hydrazine.

Verlaagde (strengere) grenswaarden zijn ingevoerd voor:

  • crylamide
  • 1,2- epoxypro-paan
  • vinylchloridemonomeer
  • vuurvaste keramische vezels.

Download de lijst met wijzigingen (Staatscourant)

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

Twee maal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de meest recente versie van de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen in de Staatscourant. Het betreft een lijst met zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Download de geactualiseerde SZW-lijst

SER-dossier gevaarlijke stoffen

Werknemers kunnen ernstig ziek worden van werken met gevaarlijke stoffen. Maar werken met gevaarlijke stoffen is soms niet te vermijden. Denk aan autospuiterijen, de schoonmaak en de zorg. Maar ook meelstof en uitlaatgassen vallen onder de gevaarlijke stoffen.
In het dossier gevaarlijke stoffen op het SER Arboplatform vindt u alle informatie over maatregelen die u als werkgever of arbo professional moet nemen om medewerkers te beschermen.