ECHA publieke consultatie voor de ontwikkeling van een grenswaarde voor 1,4 dioxaan en isopreen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft partijen opgeroepen input te leveren voor de wetenschappelijke onderbouwing van een grenswaarde voor de stoffen 1,4 dioxaan en isopreen.

Chemische tankvaten met een waarschuwingsetiket in chemische fabriek © Shutterstock

Deadlines voor het het aanleveren van input:

  • 1,4 dioxaan (Cas nr 123-91-1) deadline 22 juni 2021, en
  • Isopreen (Cas nr 78-79-5) deadline 13 juli 2021.

De consultatie is het begin van een EU proces dat uiteindelijk zal leiden tot het invoeren van een Europese grenswaarde voor deze stoffen.

Ga naar de consultatie

Gevolgen wettelijke grenswaarden

De invoering van een Europese grenswaarde voor 1,4 dioxane en isopreen, kan gevolgen hebben voor de wettelijke grenswaarde voor deze stoffen in Nederland.

  • Voor 1,4-dioxaan kan deze ontwikkeling betekenen dat de bestaande wettelijke grenswaarde in Nederland wordt verhoogd of verlaagd;
  • Voor isopreen betekent deze ontwikkeling de invoering van een wettelijke grenswaarde in Nederland. We hebben op dit moment nog geen wettelijke grenswaarde voor deze stof.

Wat zijn grenswaarden?

Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde.
Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een grenswaarde vaststellen.

Werken met gevaarlijke stoffen en maatregelen tegen arborisico’s

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsomstandigheden. Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen samen afspraken maken om deze arborisico’s zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een arbocatalogus.

Werkt jouw branche of sector met gevaarlijke stoffen? Overweeg je een eigen arbocatalogus te maken voor jouw branche of sector?
Ga naar het dossier Arbocatalogus

Bedrijven kunnen de oplossingen uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en voor het maken van het plan van aanpak. Is er sprake van een branche-RI&E dan weet de gebruiker bovendien dat de oplossingen goedgekeurd zijn door zowel sociale partners als de Inspectie SZW.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E

 

Dossier gevaarlijke stoffen

Werknemers kunnen ernstig ziek worden van werken met gevaarlijke stoffen. Maar werken met gevaarlijke stoffen is soms niet te vermijden. Denk aan autospuiterijen, de schoonmaak en de zorg. Maar ook meelstof en uitlaatgassen vallen onder de gevaarlijke stoffen. Welke maatregelen moet je als werkgever of arbo-deskundige nemen om medewerkers te beschermen tegen de gevolgen en risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen?
Wat zijn de wetenschappelijke inzichten over risico’s van stoffen, voor de veilig en gezond werken?