Woensdag 25 november 2020: Webinar AMG met uitreiking Driehoek 3D Trofee

Op woensdagochtend 25 november houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een webinar. De Alliantie zet zich in voor de verbetering van de samenwerking in de governance driehoek door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad.

Alliantie Medezeggenschap & Governance.

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code spreekt tijdens dit webinar. Ook wordt de winnaar van de Driehoek 3D Trofee 2020, de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur, bekend gemaakt.

Voor wie? De governance driehoek bestaande uit bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Aanmelden kan via AMG.