Convenant Verantwoord Goud: voortgang en verbetering werkwijze

Het tweede jaar van het convenant Verantwoord Goud werd gekenmerkt door kleine stappen vooruit en een betere samenwerking. Hiermee ligt er een basis om volgend jaar meer concrete resultaten te boeken. Alle partijen geven aan zich hier vol voor in te zetten.
Goud in de hand © Thomas Raupach/HH

Dit blijkt uit de tweede jaarrapportage van het convenant.

Lees meer op de website van IMVO Convenanten.