Minder gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren, maar aandacht blijft nodig

Sollicitanten worden minder vaak naar hun gezondheid gevraagd. Dat is positief, want zulke vragen zijn wettelijk verboden. De acties van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) hebben succes gehad.

Bescherming tegen onnodig keuren © Shutterstock

De CKA inventariseert sinds 2015 regelmatig of er gezondheidsvragen worden gesteld in sollicitatieformulieren. In 2018 bleek dat nog vaak voor te komen. De CKA sprak die werkgevers aan, en met succes: in 2020 hebben ze bijna allemaal hun formulieren aangepast zodat ze voldoen aan de wet.

Alleen de bedrijfsarts mag vragen stellen

Vragen over de gezondheid van sollicitanten, bijvoorbeeld over medicijngebruik of eerdere ziektes, mogen alleen worden gesteld door een bevoegde bedrijfsarts. De arts mag die vragen stellen tijdens aanstellingskeuringen voor functies die risico’s kunnen opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de medewerker of die van anderen. De werkgever zelf mag geen gezondheidsvragen stellen, niet in (online) sollicitatieformulieren en ook niet in gesprekken. Dat staat in de Wet op de medische keuringen (Wmk). Doet de werkgever dat wel, dan raakt dit de sollicitant in diens persoonlijke levenssfeer. Die wordt beschermd door de Wmk en de privacywetgeving.

Aandacht blijft nodig

De CKA roept werkgevers op om blijvend aandacht te besteden aan het verbod op het stellen van gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren. De CKA is ingesteld om de juiste toepassing van de Wmk te bevorderen. Werkgevers kunnen de CKA om hulp vragen bij het aanpassen van hun sollicitatieformulieren. Ook stelt de CKA via werkgevers- en werknemersorganisaties voorlichtingsmateriaal ter beschikking. Worden er toch nog gezondheidsvragen gesteld, dan spreekt de CKA de branche daarop aan.

Stel een vraag of dien een klacht in

  • Heeft u een klacht over een aanstellingskeuring?
  • Heeft u een vraag over aanstellingskeuringen of wilt u advies?