Get on Board! Minimaal 40% vrouwen in bestuursfuncties

Europarlementariër Samira Rafaela, wil graag jullie aandacht vragen voor de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen in topfuncties!

Europarlementariër Samira Rafaela, wil graag jullie aandacht vragen voor de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen in topfuncties!

50% van de Europeanen is namelijk vrouw. Toch zijn vrouwen in topfuncties schaars. Daarom roept zij alle Nederlandse vrouwen op om ook haar stem te laten horen en samen een statement te maken. Dat is het ideaal waar zij voor strijd en daarom is zij ook lid geworden van de Commissie Vrouwenrechten & Gendergelijkheid in het Europees Parlement.

Verdedigen is niet genoeg. We moeten vooruit. Zo moeten vrouwen veel beter vertegenwoordigd worden in topfuncties, zowel in de politiek, bij de overheid als in het bedrijfsleven. Juist daarom heeft zij namens Renew Europe het dossier “Women on Boards” naar haar toe getrokken, een Europese wet die ervoor moet zorgen dat meer vrouwen aan de top kunnen komen. Het Europees Parlement heeft in verschillende resoluties aangedrongen op het rechttrekken van de aanzienlijke onbalans tussen vrouwen en mannen bij de economische besluitvorming op het hoogste niveau.

Niet alle EU-lidstaten zijn het eens over de urgentie voor de 40% richtlijn, waaronder Nederland. Door dat voorbehoud van verschillende landen, is er anno 2020 nog steeds geen akkoord bereikt. Het voorstel is sindsdien geblokkeerd in de Europese Raad.

Daarom start de organisatie achter deze beweging een petitie en is van mening dat de enige passende ambitie hiervoor een minimum van 40% vrouwen in bestuursfuncties is. Samen kunnen we meer, dus vraagt Samira jullie achter het initiatief te staan om het (online) te delen en de petitie te ondertekenen.

Want, waar je vrouwen vindt, vind je glazen plafonds. Met de richtlijn Women on Boards doorbreken we de barrière die vrouwen al generaties lang tegenhoudt om op een gelijkwaardige manier een toppositie te bereiken. Equal treatment means equal say.

Concreet vraagt Samira om je steunbetuiging voor deze beweging, sta je hiervoor open?

 Laat je stem horen en deel deze statement! De petitie vind je hier: https://bit.ly/strijdmeevoorgelijkheid