Ministerraad benoemt drie nieuwe kroonleden voor de SER

Anna Gerbrandy, Marike Knoef en Femke Laagland zijn benoemd tot (plaatsvervangend) kroonlid voor de Sociaal-Economische Raad. De ministerraad heeft op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het voorstel tot deze benoemingen. De benoemingen gelden tot 1 april 2022.
SER Raadszaal

Expertise

prof. mr. F. G. (Femke) Laagland (1979) is hoogleraar (Europees) arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

prof. mr. dr. A. (Anna) Gerbrandy (1971) is hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht en tevens onderzoeksdirecteur bij het departement Rechtsgeleerdheid.

prof. dr. M. G. (Marike) Knoef (1983) is hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden en tevens directielid van Netspar.

In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen de werkgevers- en werknemersleden.