Georgisch bezoek bij de SER

Een tripartiet samengestelde Georgische delegatie is vandaag onder begeleiding van de ILO op bezoek bij de SER. Zij worden geïnformeerd over de Nederlandse overlegeconomie, ons pensioenstelsel, de werking van ondernemingsraden en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Georgische delegatie bij de SER.
Het gaat om vertegenwoordigers van de Georgische vakcentrales, ondernemersorgansiaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het werkbezoek aan de Nederlandse SER kan behulpzaam zijn bij het opzetten van een sociale dialoog in Georgië.