Hoe vergaat het recent naar Nederland gemigreerde Afghanen?

De studie 'Rebuilding lives: Evacuation, experiences and integration of recently arrived Afghans to the Netherlands 'uitgevoerd door Fardau de Jong van de Universiteit van Utrecht laat zien hoe het recent naar Nederland gemigreerde Afghanen vergaat in termen van integratie en participatie. Het onderzoek is verricht onder de groep Afghanen die in augustus 2021 naar Nederland zijn gekomen als gevolg van de machtsovername door de Taliban in Afghanistan.

Afghaanse familie op vliegveld © Johanna Geron

Download het onderzoek van Fardau de Jong

Belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Het succes van de integratie van vluchtelingen wordt primair vanuit het perspectief van de overheid beschouwd en veel minder vanuit de wensen en behoeften van de vluchtelingen zelf.
  • Huisvesting, taal, werkgelegenheid en het sociale leven zijn cruciale domeinen in de integratie van vluchtelingen en zijn nauw met elkaar verbonden.
  • De ervaringen die Afghanen hebben met hun integratie wordt sterk beïnvloed door zowel de maatschappelijke context als wet- en regelgeving.

Op grond hiervan formuleert het onderzoek een aantal aanbevelingen, namelijk:

  • Van groot belang is de onderkenning dat de integratie van vluchtelingen inspanningen vereist van zowel de overheid als van de vluchtelingen.
  • Meer door de staat geleide programma’s zouden moeten worden geïntroduceerd in vooral de beginfase van integratie van vluchtelingen (dus direct na vestiging in Nederland).
  • Vluchtelingen moeten zoveel mogelijk worden opgevangen op één locatie of gebied zonder daarna (vaak) te worden verplaatst