G4: ‘meer geld en regie voor inburgering’

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) willen meer geld voor inburgering en willen meer regie op hun rol binnen het inburgeringsstelsel.

© Shutterstock © Shutterstock

Te weinig budget

In een brandbrief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat de G4 weten dat er te weinig geld is om regie op inburgering te kunnen voeren. Ook het leveren van maatwerk komt in de knel. Uit onderzoek blijkt dat er onvoldoende budget is voor de uitvoering door gemeenten.

Taak van de gemeenten

Het kabinet heeft besloten dat de regie op inburgering per 2021 naar de gemeenten gaat. De gemeenten staan dichter bij de mensen en zijn daarom het beste in staat om deze taken uit te voeren. De G4 onderschrijven dit en willen graag deze nieuwe taken uitvoeren. Maar de G4 maken zicht zorgen of er voldoende budget beschikbaar komt om deze nieuwe rol ook effectief te kunnen uitvoeren. Ook voelen zij zich te weinig betrokken bij de regelgeving terwijl zij hier wel voor verantwoordelijk zijn.

Lees de volledige tekst van de G4 brandbrief (Website Gemeente Utrecht)