Gedragscode omgangsvormen op het werk

Oók op de digitale werkvloer. Werkgevers en werknemers willen werken in een veilige en welkome (digitale) omgeving, waar iedereen elkaar waardeert en respecteert.
Handen aan toetsenbord © Shutterstock

Helaas komt het tegenovergestelde nog steeds voor: (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie. Niet alleen op de werkvloer, maar ook digitaal. Dat veroorzaakt in veel gevallen stress, wat weer kan leiden tot psychische en fysieke klachten bij de werknemers die ermee worden geconfronteerd. In het ergste geval kan dit tot uitval van werknemers leiden.
Voor cijfers hiervan zie het factsheet ongewenste interne omgangsvormen.

TNO publiceerde een handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen met regels om ongewenst gedrag tegen te gaan en gewenst gedrag te stimuleren. De handreiking helpt werkgevers bij het opstellen en naleven van een eigen gedragscode bij het voorkomen en bestrijden van ongewenste omgangsvormen op de (digitale) werkvloer.

Daarnaast is er een Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen te raadplegen.