Aantal fusiemeldingen in 2019 omhoog

In 2019 zijn 701 fusies en overnames gemeld bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat is een stijging met 7 procent ten opzichte van 2018 (655). Sinds 2013 is dit het zesde jaar achter elkaar dat het aantal fusiemeldingen is gestegen.

Boardroom multinationale onderneming. © Freezingtime, Teun van den Dries

De meeste meldingen hadden betrekking op de dienstensector (270), handel (124) en industrie en bouw (120). Uit de not for profit sector kwamen 113 fusiemeldingen.

De Geschillencommissie Fusiegedragregels van de SER behandelt klachten over overtreding van de Fusiedragsregels. In 2019 heeft deze Geschillencommissie in één klacht uitspraak gedaan. De Geschillencommissie oordeelde daarin dat de Fusiegedragsregels niet correct zijn nageleefd en de niet naleving een ernstig karakter draagt.

Fusiegedragsregels

De SER heeft Fusiegedragsregels opgesteld om de belangen van werknemers bij een voorgenomen fusie of overname te beschermen. Op basis van de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de fusie of overname en de uitvoering daarvan. De vakbonden moeten hun oordeel mee kunnen geven aan de ondernemingsraad die het oordeel dan bij zijn advies aan de ondernemer kan betrekken. De Fusiegedragsregels gelden voor het bedrijfsleven, de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

Meer informatie

Fusiemeldingen SER 2019