Staatssecretaris Blokhuis: blij met deze steun voor forse stappen voor preventie

“Een welkome steun in de rug bij de inzet om preventie te versterken”, zo kenschetste staatssecretaris Paul Blokhuis de brief aan de informateur, bij de aanbieding van de brief door de delegatie van de Initiatiefgroep Preventieakkoord.

Aanbieding brief preventie door Initiatiefgroep Preventieakkoord © SER

Verankeren, verdiepen en verbreden

Romke van der Veen, kroonlid en voorzitter van de commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg van de SER, opende als vervanger van Mariëtte Hamer, en constateerde dat bij preventie vergelijkbare vragen aan de orde komen als bij verschillende recente adviezen van de SER over de zorg. Die hebben onder andere betrekking op schotten tussen regelingen binnen de zorg en tussen de zorg en andere domeinen zoals werk en onderwijs. Voor ontschotting is beleid nodig dat over meerdere domeinen gaat en daarom meerdere departementen raakt. In de brief aan de informateur over preventie worden aan de hand van de thema’s: verankeren, verdiepen en verbreden vergelijkbare zaken geagendeerd.

Breed draagvlak

Jolande Sap, voorzitter van de Federatie voor Gezondheid, was zeer blij met het brede draagvlak voor alle plannen uit de brief. Er is een grote aantal ondertekenaars met een brede vertegenwoordiging uit maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, maar ook de voorzitters van de drie thematafels van het Nationaal Preventieakkoord. Belangrijke volgende stappen moeten zijn structurele financiering van preventie, verbreding met mentale gezondheid en goede verwerking van leefstijl en leefomgeving in lokale preventieakkoorden.

Mijlpaal

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, noemde het Nationaal Preventieakkoord een mijlpaal. We zien dat er nu veel draagvlak in de samenleving is voor verdergaande stappen, en corona heeft op een bepaalde manier ook geholpen om de noodzaak duidelijk te maken. De afgelopen tijd hebben verschillende organisaties binnen hun eigen domein opvallende stappen vooruit gezet. Het is daarom belangrijk om de komende periode gezamenlijk nu al een forse slag te slaan en niet te wachten tot het nieuwe regeerakkoord met het versterken van gezondheidsbevordering.

Aanvulling op beleid

Staatssecretaris Paul Blokhuis noemde de brief met alle plannen een welkome aanvulling op het beleid. Raakvlakken zijn er waar het gaat om de vrijblijvendheid uit het preventiebeleid halen, regie pakken door enkele partijen en wettelijke borging van preventiebeleid en preventiedoelen. Het meenemen van de leefomgeving is aan een volgend kabinet.