FNV: Elke werkende en uitkeringsgerechtigde moet zich kunnen ontwikkelen

In een brief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer, heeft FNV gereageerd op de begroting 2021 van het betreffende ministerie. Daarbij wordt ook ingegaan op leven lang ontwikkelen. FNV pleit voor het recht op scholing, ontwikkeling en loopbaanbegeleiding voor álle werkenden en uitkeringsgerechtigden.
Judy Hoffer (FNV), © Christiaan Krouwels

Het aanbod moet aansluiten op wat mensen nodig hebben om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

FNV is er blij mee dat er in het kader van COVID-19 extra geld is voor scholing, ontwikkeling en loopbaanadvies, maar wijst op het risico dat dit niet altijd terechtkomt bij de mensen die dit het hardste nodig hebben. Daarom pleit de vakbond voor een sterkere rol van de bonden bij de uitvoering van deze activiteiten. 

Judy Hoffer (FNV): “Ervoor zorgen dat mensen zelf het heft in handen nemen bereik je door mensen gericht te faciliteren met een aanbod op maat, en met advies en ondersteuning om de juiste keuzes te maken. Vakbonden kunnen daarbij helpen, wij staan naast de werkenden en horen wat er nodig is”.

Structurele investeringen

FNV bepleit daarnaast om een deel van de ‘COVID-19-gelden’ te gebruiken voor praktijkleren voor laagopgeleiden en om structureel – dus niet alleen in kader van corona – te investeren in leven lang ontwikkelen.

Ook stelt FNV voor om laagdrempelige regionale adviescentra op te zetten waar vakbonden en andere partijen gezamenlijk, werknemers ondersteuning bieden bij scholing en ontwikkeling. Daarnaast zijn substantiële budgetten nodig om werkzoekenden, met behoud van uitkering, door middel van scholing te helpen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt.

Judy Hoffer: “Nog te veel mensen worden belemmerd in hun ontwikkeling omdat ze onvoldoende vaardig zijn op het gebied van lezen, schrijven en digitale kennis. Dat belemmert mensen om zich in hun werk te kunnen ontwikkelen. Daarom pleiten we voor structureel meer geld voor de aanpak van laaggeletterdheid en digivaardigheden, zodat iedereen toegang heeft tot het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen”.