Expertmeeting jongeren betrekken bij medezeggenschap: Jongeren willen meedenken, maar wel op hun manier.

Hoe trekken ondernemingsraden meer jongeren aan? En hoe geef je jongeren via medezeggenschap invloed op organisatiebeleid? De SER organiseerde over dit thema op 4 oktober 2019 een expertmeeting. Doel was om samen met jongeren en diverse andere stakeholders uit de medezeggenschap met ideeën en oplossingen te komen.
Expertmeeting jongeren betrekken bij medezeggenschap © SER

Jongeren in medezeggenschap nog ondervertegenwoordigd

Anke Hennink van CNV Jongeren gaf een kijkje in de keuken van MZ Lab. Zij citeerde de dagvoorzitter die memoreerde dat 37% van de werkenden jongere is en maar 17% betrokken is bij medezeggenschap. Genoeg reden om te onderzoeken op welke manier jongeren wel hun stem kunnen laten horen. MZ Lab verzorgt trajecten waarin jonge medewerkers enerzijds belangrijke vaardigheden en kennis over medezeggenschap wordt bijgebracht en zij anderzijds worden uitgedaagd om nieuwe vormen van medezeggenschap te ontwikkelen. Deze ideeën presenteren de jongeren aan hun eigen bestuurders en ondernemingsraden.

Interesses jongeren voorop

Michiel Dijkman, Head of Corporate Affairs bij Samsung, herkent de uitdaging en de behoefte om jongeren bij de koers van zijn bedrijf en bij medezeggenschap te betrekken. ‘Bij ons werken veel jongeren en wilde niemand in de or. De vraag was: Hoe ga je deze groep dan bij je bedrijf betrekken?’ Zijn ervaring is dat jongeren graag meedenken over bepaalde thema’s, bij voorkeur in een korte periode. Samsung richtte een zgn. C-Lab in waar jongeren concrete ideeën inbrengen en deels ook kunnen uitvoeren. Zij mogen daar 20% van hun tijd aan besteden. Dit resulteerde onder andere in een nieuw concept, de Samsung Store, door jongeren bedacht en gerealiseerd. De ervaring van Samsung leert dat het heel goed mogelijk is om jongeren te betrekken bij de organisatie maar je wel direct moet aanhaken op hun interesses.

Korte zittingstermijn ondernemingsraad

Nynke Jongstra van Bossers & Cnossen was betrokken bij het opzetten van een ondernemingsraad voor een bedrijfsonderdeel van IBM. Veel medewerkers waren afwachtend en aarzelden, onder meer vanwege de vermeende zittingstermijn van 4 jaar. Er kwam een uitgebreide interne campagne om het or-lidmaatschap te promoten. De zittingstermijn ging terug naar 2 jaar. Ook benaderde deze ondernemingsraad regelmatig collega’s, die geen OR-lid waren, om ad hoc mee te denken over bepaalde thema’s die hen interesseerden.

CBM-congres 28 november 2019

In de discussies werden diverse ideeën gedeeld. Agile werken in de ondernemingsraad? Beter inspelen op diversiteit bij het werven van nieuwe collega’s voor de ondernemingsraad. Laat jongeren weten dat het or-lidmaatschap goed is voor je carrière en je relevante, extra vaardigheden opdoet. De algemene conclusie is dat jongere generaties graag meedenken, maar wel op hun manier. Interesse in het vervolg? Kom naar het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’ van de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) op 28 november a.s.