SER-Jongerenplatform in gesprek met studenten over ervaringen studietijd

Het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) brengt vandaag een bezoek aan de Universiteit en Hogeschool van Utrecht. Hier gaat het platform in gesprek met studenten over hun ervaringen tijdens de studietijd. De input wordt gebruikt voor het rapport ‘Ontplooiingskansen van jongeren’ dat de SER op verzoek van het kabinet rond de zomer zal uitbrengen.
SER-jongerenplatform © Jeroen Poortvliet

Met de gesprekken willen de leden van het SER Jongerenplatform in kaart brengen wat de kansen en belemmeringen zijn voor jongeren om zich te ontplooien. De verkenning richt zich op vier belangrijke mijlpalen in het leven van jongeren: Gaan studeren, de eerste baan, de eerste eigen woning en het starten van een gezin. Het gesprek met de studenten richt zich op het ophalen van persoonlijke ervaringen van studenten op thema’s als toegankelijkheid van het onderwijs, prestatiedruk, leenstelsel en stages.

Luister het interview met de voorzitter van het SER-Jongerenplatform Luce van Kempen op RTV Utrecht hier (vanaf 05:50). 

SER Jongeren on tour: online en offline

Het SER Jongerenplatform verzamelt informatie om goed geïnformeerd te zijn. Dit gebeurt zowel online als offline. Het SER Jongerenplatform heeft een enquête gehouden onder jongeren. De enquête geeft een beeld hoe jongeren de toekomst tegemoetzien en welke belemmeringen zij verwachten bij het verwezenlijken van hun ambities.

De resultaten van de enquête moeten nog verder worden geanalyseerd, maar een eerste uitkomst laat zien dat jongeren zich zorgen maken over geschikte woonruimte. Over het algemeen is men positief over de toekomst. Wel geven jongeren aan het ook te druk te hebben.

Ook gaat het SER Jongerenplatform verder het land in om te praten met jongeren. In april staan nog een bezoek aan ROC Drenthe College op de agenda, een debat met jonge ondernemers in Boskoop en een groepsgesprek met jonge werkenden bij de NS in Utrecht. Kijk voor meer informatie op: www.ser.nl/serjongerenplatform

Over het SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform bestaat uit een samenwerking tussen de SER en een aantal jongerenorganisaties: AWVN Young HR, CNV Jongeren, FNV Jong, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Jong Management, Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Nationale Jeugdraad (NJR) en VCP Young Professionals.