Bijeenkomst over ervaringen van jonge commissarissen

Vanmiddag organiseert de Alliantie Medezeggenschap & Governance in samenwerking met Blikverruimers een Denktankbijeenkomst bij de SER over het thema ‘Ervaringen van jonge commissarissen’. Sprekers zijn Jan Anthonie Bruijn (hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid VVD en voorzitter RvT Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en Talitha Muusse (bestuurslid Blikverruimers en lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland).
Alliantie Medezeggenschap & Governance.

Gespreksonderwerpen zijn:

  • Hoe zien jonge commissarissen hun rol in de driehoek bestuur, toezicht en ondernemingsraad? Wat zijn competenties van een goede toezichthouder?
  • Waar loop je als jonge commissaris tegenaan? Hoe pareer je bijvoorbeeld kritiek op een tekort aan bestuurlijke ervaring?
  • Verkrijgen jonge commissarissen hun informatie uit de organisatie of onderneming anders dan de ‘old boys’?
  • Hoe kijken jonge commissarissen aan tegen hun maatschappelijke rol, en waarom wil je op jonge leeftijd commissaris zijn?
  • Hoe raken jonge potentiële commissarissen geïnteresseerd en betrokken? Wat is het grootste risico dat jonge commissarissen lopen?

De Alliantie Medezeggenschap & Governance is opgericht door de SER en het Nationaal Register; inmiddels nemen diverse partijen er aan deel. Het doel van de Alliantie is de samenwerking te bevorderen tussen bestuurders, ondernemingsraden en raden van commissarissen of toezicht. Blikverruimers bevordert dat bedrijven en organisaties jonge commissarissen aannemen en dat jongeren interesse krijgen in een toezichthoudende functie.