Tweede Kamerleden vragen naar ‘game changer’ voor energietransitie

De energietransitie raakt ons allemaal, zowel in werk als scholing en privé. De omschakeling van olie en gas als energiebronnen naar nieuwe vormen zoals wind, zon en thermische energie zal enorme investeringen met zich meebrengen. Maar juist het vinden van voldoende en goed opgeleide mensen bepaalt of dit een succes gaat worden of niet. Er moet dus ook worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. Dit besprak een SER-delegatie op 6 juni met leden van de Vaste Kamercommissies EZK en SZW naar aanleiding van het advies “Energietransitie en Werkgelegenheid”.
Leden Vaste Kamercommissies EZK en SZW. © Dirk Hol

Vele vacatures en ‘mismatches’

Kamerleden van PvdA, 50+, VVD, D66, CDA, Denk en Groen Links luisterden met veel belangstelling naar het pleidooi van Mariëtte Hamer en commissievoorzitter Henri de Groot om zoveel mogelijk mensen te betrekken. Het gaat vooral om technisch- en ICT-geschoolden op mbo- en hbo-niveau om bijvoorbeeld nieuwe energie-installaties te ontwerpen, bouwen en onderhouden, huizen aan te passen en te isoleren. Het aantal vacatures loopt snel op, vooral in (machine)bouw en architectuur. Tegelijkertijd zijn er groeiende ‘mismatches’ in regio’s waar wel werk is maar minder mensen wonen, de zogenaamde krimpregio’s. Hoe aan al die mensen te komen, en hoe kan meer haast worden gemaakt met flexibel en vraaggestuurd onderwijs, vroegen de Kamerleden. De noodzaak wordt steeds groter om snel actie te ondernemen. De Kamerleden zoeken dan ook naar een ‘game changer’ die verandering op gang kan brengen.

Draagvlak

In het SER-advies worden werkgevers en werknemers opgeroepen om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de tekorten aan arbeidskrachten. Bestuurder Kitty Jong (FNV) benadrukte dat de overheid daarbij een rol heeft in het faciliteren van mensen die werk zoeken en het begeleiden van mensen die hun werk verliezen. En ook individuen hebben hun verantwoordelijkheid om bij te blijven in vakkennis en de bereidheid om te schakelen waar nodig, voegde Alfred van Delft (VNO-NCW) toe. Door iedereen te betrekken en de kans op werk en een duurzame economie te vergroten, wordt er draagvlak in de samenleving gecreëerd voor de energietransitie. Daarover waren de aanwezigen het allemaal eens.

Jongeren

De Kamerleden toonden zich bezorgd over de tekorten aan mensen met een technische opleiding. Mariëtte Hamer vertelde over de gesprekken die momenteel gevoerd worden met groepen jongeren die goede ideeën hebben over werving en opleiding van studenten. Hun ideeën zullen worden meegenomen naar de Klimaattafels. Daarnaast zullen werkgevers, scholen, O&O fondsen en regionale overheden meer moeten samenwerken om bij- en omscholing op maat te bieden aan werkenden, werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hierbij geldt dat de aandacht die uitgaat naar mensen, eerder dan naar technologische oplossingen, kan zorgen voor een ‘game changer’ om de energietransitie tot een succes te maken.