Energiebesparing op schema

De afspraak om energie te besparen in woningen ligt goed op schema. Daarmee kunnen de doelen uit het Energieakkoord voor dit onderdeel worden gehaald. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage 2018 van het convenant “10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving”.
Energiebesparing op schema © Gerard Til/HH

Ruim twee jaar geleden maakten zes partijen uit het Energieakkoord hierover aanvullende afspraken om hun deel van de toegezegde energiebesparing ook echt te leveren. De monitoringsrapportage is door Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer gestuurd.

De geschatte besparing ligt momenteel op 9,6 PJ. Een aantal zaken loopt boven verwachting. Dan gaat het over de het aantal geplaatste slimme meters en de groei van energieverbruiksmanagers als apps en slimme thermostaten. Ook het verbruikskosten overzicht loopt goed.

Er is nog wel winst te boeken door consumenten te stimuleren het potentieel aan besparing te benutten dat het verbruikskostenoverzicht aantoont. Ook de informatie die uit de slimme meters komt kan beter worden ingezet voor echte besparingen.
In 2020 stuurt de minister een nieuwe rapportage met de voortgang in 2019.

Download Kamerbrief en Monitoringsrapportage