Impuls aan energiebesparing huishoudens

Energiebesparing voor huishoudens krijgt een impuls. Met voorlichting, subsidie en goede samenwerking tussen aanbieders van besparingsoplossingen wordt het voor huishoudens makkelijker hun verbruik terug te dringen. Een besparing van 3 procent is mogelijk.
Ed Nijpels bij ondertekening convenant. © Dirk Hol

Dinsdag ondertekenden zes partijen bij de SER hierover een convenant. Hiermee geven zij concreet invulling aan hun deel van de besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord. Het gaat om de brancheverenigingen Energie Nederland, Netbeheer NL, Uneto-Vni en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Tien procent van doelstelling

De afspraken moeten zorgen dat het verbruik bij huishoudens in 2023 10 Petajoule (PJ) lager minder is. Dat is gelijk aan het verbruik van 150.000 huishoudens. In totaal is er in het Energieakkoord een besparing van 100 PJ afgesproken.

Huishoudens met een slimme meter krijgen voortaan elke maand inzicht in hun verbruik. Daarnaast gaan de organisaties hun klanten beter informeren en helpen met besparingsmogelijkheden. Ook gaan ze zorgen dat er regionaal een goed functionerende markt komt om burger te helpen ook echt te gaan besparen.

Makkelijk te besparen

Uit onderzoek van ECN blijkt dat burgers actiever worden met besparen als zij goed zicht hebben op hun verbruik. Die bewustwording alleen al kan een besparing van 3 procent opleveren. De energiebedrijven zorgen dat er over drie jaar bij 750.000 huishoudens slimme energieproducten en –diensten geïnstalleerd zijn. 
De installateurs zorgen samen met gemeentes en bouwbedrijven voor betere voorlichting over energiebesparende maatregelen als isolatie en zonnepanelen. Steven is 60.000 huishoudens en kleine bedrijven zo aan te zetten tot besparing.

Subsidie 
Om het een zetje in de rug te geven stelt de overheid de komende vier jaar in totaal 160 miljoen subsidie ter beschikking. Zo wil het ook de markt voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een impuls geven.

De SER Borgingscommissie monitort te afspraken. Als blijkt dat de doelen niet gehaald worden komen er extra maatregelen, zo hebben de convenantspartijen afgesproken.

Logo's