Energieakkoord gaat op in Klimaatakkoord

Met de publicatie, kort voor de zomer, van het Klimaatakkoord is ook de vraag actueel hoe het verder gaat met het Energieakkoord voor duurzame groei. Vast staat dat de continuïteit wordt geborgd. Aan de precieze uitwerking wordt nu gewerkt.
Samenwerking arbeidsmarkt van start voor verduurzaming wijken © Branko de Lang

Het Energieakkoord richt zich op doelen in 2020 en 2023. Een aantal afspraken loopt de komende jaren nog door. Het Klimaatakkoord bouwt voort op de resultaten van het Energieakkoord en is gericht op de periode tot 2030 en verder. Uitgangspunt is dat de doelen zoals afgesproken overeind blijven. Dat gaat bijvoorbeeld over de opwek van 16 procent duurzame energie in 2023 en de beoogde 100 PJ extra energiebesparing.

De continuïteit wordt geborgd wanneer de doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 integraal worden opgenomen in de uitvoering en borging van het Klimaatakkoord.
Bij die integratie van afspraken wordt ook gekeken wat de rol wordt van de partijen die het Energiekoord in 2013 ondertekenden en zich daarmee committeerden om de doelen te halen.