Energieakkoord komt met 24 voorstellen

De Borgingscommissie van het Energieakkoord heeft 24 voorstellen gedaan om alle doelen voor duurzame opwekking en energiebesparing te halen. Deze zijn aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangeboden.
Kabels stroomnetten © Branko de Lang

De commissie vraagt bijzondere aandacht voor de krapte op de stroomnetten waardoor nieuwe zonprojecten niet kunnen worden aangesloten. Door hier snel met oplossingen te komen, komt het doel van het Energieakkoord om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken weer in zicht.

Tekorten aanpakken

Het totaal van voorstellen gaat over de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, energieopwekking en landbouw en landgebruik. Daarmee kunnen de tekorten worden aangepakt die het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs constateerde. In de zogenoemde Korte Termijn Raming (KTR) oordeelt het PBL dat twee van de vijf doelen nog niet volledig gehaald worden. Dat gaat om 14 procent duurzame energieopwekking in 2020 en 100 PJ aanvullende energiebesparing.

Klimaatakkoord en Urgenda

Normaal zou de Borgingscommissie de voorstellen koppelen aan een concrete uitvoeringsagenda. De nieuwe voorstellen kunnen niet los worden gezien van de tot standkoming van het Klimaatakkoord en de uitvoering van het Urgenda-arrest. De Borgingscommissie vraagt daarom aan het kabinet de besluitvorming over de voorgestelde maatregelen in dit kader mee te nemen.