Gematigde groei door rustige novembermaand

De productie van duurzame energie groeide in november minder dan het gemiddelde van de afgelopen maanden. Afgelopen maand groeide de productie weliswaar met 10 procent. De maanden hiervoor lag de aanwas op 15 procent of meer. Belangrijkste oorzaak is een lagere productie van windmolens. Dit blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.
Burgers/eigenaren openen zonnepark Zonwijde. Dit is een van de grootste met crowdfunding gefinancierde parken.

Ten opzichte van november vorig jaar kwam er 10 procent bij. Die groei kwam vooral door een grotere inzet van biomassa. Daarnaast zijn er ondertussen veel meer zonnepanelen dan een jaar geleden.

Hernieuwbare energie in Nederland in november 2019

Rustige herfst

De weerman van de NOS besteedde er ook al aandacht aan. Mede door het uitblijven van herfststormen zaten veel bomen nog vol blad. Door dit rustige herfstweer produceerden de windmolens 0,5 PetaJoule (PJ) minder dan november vorig jaar. De beperkte groei van het aantal turbines kon het gebrek aan wind niet compenseren.
De opbrengst uit zon steeg met 0,15 PJ. Dat is een stijging van 30 procent. De inzet van biomassa groeide met een kwart en groeide daarmee 1,4 PJ. 1 PJ is gelijk aan het totale aardgas- en elektriciteitsverbruik van ongeveer 15000 huishoudens.

17,2 procent duurzame stroom

In november werd 17,2 procent van de stroom duurzaam geproduceerd. Dat is ook wat minder dan de maand daarvoor. Zon en wind namen daarvan ruim de helft voor hun rekening.

In  november 2019 was 17,2% van alle elektriciteit hernieuwbaar

Alle bronnen

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.
Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.