Eigen Regie, haalbaar voor iedereen

Onderneem acties op het gebied van ‘richting’, ‘ruimte’ en ‘ruggensteun’. Dat is de sleutel om een werkomgeving te creëren waarin medewerkers geprikkeld worden zelf het stuur in handen te nemen over hun ontwikkeling en loopbaan, bleek uit het webinar 'Ontdek hoe je in jouw werkomgeving Eigen Regie stimuleert!’ op 5 november 2020.
Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling © Shutterstock

Inge van Nispen van eelloo en Margreet Xavier van de AWVN gaven een toelichting op het Kennisdocument Eigen Regie op loopbaan en ontwikkeling dat samen met TNO, Hogeschool Windesheim en de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen is gepubliceerd. Het webinar krijgt een vervolg, meld je hier aan.

Aan de hand van Mentimeter-vragen werd onder andere ingegaan op het belang van Eigen Regie en werden een aantal hardnekkige vooroordelen over Eigen Regie ontkracht. Zoals dat Eigen Regie niet werkt niet voor praktisch geschoolden, oudere medewerkers of in een productie-omgeving. 

Praktijkvoorbeelden

Ook kwamen er verschillende praktijkvoorbeelden aan bod, die inkleuring gaven aan de bouwstenen ‘richting, ruimte en ruggensteun’ waarmee een organisatie Eigen Regie van medewerkers kan vergroten. Alle interviews en voorbeelden van onder andere JOGG, Zilveren Kruis Achmea en het Skillspaspoort op Schiphol zijn terug te kijken in de opname van het webinar. 

Ingrid Mol, HR business partner bij Pipelife (een productiebedrijf) gaf een mooie presentatie over hoe zij invulling hebben gegeven aan een cao-afspraak waarin een employability budget is afgesproken. De medewerker mag dit budget naar eigen keuze besteden. Mede door actieve communicatie rondom het middel Tiptrack en de inzet van ambassadeurs (o.a. de OR) hebben ze in korte tijd al zo’n 40% van hun medewerkers in beweging gekregen. 

Verleiden tot Eigen Regie

Een belangrijke vraag die vanuit de deelnemers naar voren kwam: Hoe verleid je de grote groep van medewerkers die uit zichzelf niet zo bezig is met eigen regie op loopbaan en ontwikkeling, los van tijd en middelen? Inge van Nispen gaf aan dat daar dan met name de andere bouwstenen van Richting en Ruggensteun een belangrijke rol spelen. In het kader van richting: Maak samen met medewerkers ook de (individuele) urgentie duidelijk. Wat komt er op ons af, wat verandert er en wat betekent het voor jou? En ga in het kader van ruggensteun het individuele gesprek aan. Een individuele benadering is heel belangrijk. Ingrid Mol vult daarop aan dat je in persoonlijke gesprekken ook in kunt gaan op de vraag: ‘wat houdt je tegen?’ om zicht te krijgen op barrières die mensen ervaren. 

Kortom, je hebt alle drie de bouwstenen nodig om Eigen Regie van de grond te krijgen. Maar je kunt er met één beginnen en dit verder uitbouwen!

Meer over Eigen Regie

Dit was een eerste bijeenkomst rondom het thema Eigen Regie op loopbaan en ontwikkeling, die wordt vervolgd met twee intervisiebijeenkomsten. Meld je aan voor het vervolg (t/m 24 november).