Wat zijn drijfveren voor een leven lang ontwikkelen?

Wat zijn de drijfveren van werknemers om wel of niet deel te nemen aan mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen? De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar deze ervaringen. Het onderzoek richt zich vooral op beweegredenen om deel te nemen aan leer-werkgemeenschappen.

Kijken naar scherm in kantoor © Shutterstock

Leer-werkgemeenschappen zijn groepen waarin mensen uit verschillende organisaties samenkomen om van én met elkaar te leren. In het onderzoek wordt ook gevraagd of deelnemers en/of hun organisatie deel uitmaken van een dergelijke gemeenschap. Deze inzichten vormen een belangrijke basis om leer-werk-initiatieven te laten aansluiten bij de ontwikkelbehoefte. 

Meedoen?

Doe mee en lees meer over het onderzoek. Iedereen die werkt binnen een organisatie kan deelnemen aan de vragenlijst, ook als je (nog) niet hebt deelgenomen aan een leer-werkgemeenschap. De vragenlijst kan worden ingevuld tot medio november 2021.

 

Duurzame inzetbaarheid: zo realiseer je het

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Lees waar je op moet letten om dit mogelijk te maken.