Verslag Tinbergen-conferentie: "draagvlak moet je creëren"

Hoe hou je draagvlak voor beleid in een gefragmenteerde samenleving? Die vraag stond centraal tijdens de Tinbergenconferentie die de SER en ESB organiseerden.
Tinbergen-biograaf Erwin Dekker Dirk Hol

Een eenduidig antwoord was er niet. Ideeën en opvattingen waren er genoeg. Het model van Tinbergen leunt op de onafhankelijke feiten van het CBS en de onafhankelijk analyses van planbureaus. Op basis daarvan kunnen beleidskeuze gemaakt worden. In tijden van nepnieuws en versplinterde achterbannen staat dit model onder druk.

Hieronder een paar statements. Alle inleidingen zijn via SoundCloud terug te luisteren. 

Mariette Hamer, SER-voorzitter: “We moeten maatschappelijk verantwoord argumenteren. Dat vraagt respect voor de feiten en discipline van de deelnemers aan het debat. Presenteer meningen niet als feiten en doe feiten niet af als meningen.”
Jeroen Dijsselbloem, oud-eurogroep voorzitter: “De integriteit van deskundigen onderuithalen vind ik buitengewoon kwalijk. Zeg dan gewoon ik ben het niet eens met die uitkomsten van de wetenschappers en stel voor politiek andere keuzes te maken. Leg dan ook de consequenties van je keuze uit.”
Henk Don, oud-CPB-directeur: “Ik zie de behoefte aan beleidsrationalisatie alleen maar groeien. Drie zaken zijn belangrijk. Transparantie, vanzelfsprekendheid en een heldere rolverdeling tussen de analist en de adviseur. Het gaat niet om draagvlak vinden, maar om draagvlak creëren.”
Sheila Sitalsing, columnist Volkskrant: “Onderbuikgevoelens kan je niet in modellen vatten. Je kan als instituut woedend worden op politici die zich opportunistisch onder de feiten proberen uit te wringen, maar daarmee verdwijnt het ongenoegen niet. Gelukkig hebben we daar de politiek voor en die doet het helemaal niet zo slecht.”
Kim Putters, directeur SCP: “Gemiddeld is er breed maatschappelijk draagvlak voor rationalisatie van beleid. Achter dat gemiddelde gaan echter grote verschillen van maatschappelijk ongenoegen schuil. Ongenoegen voedt wantrouwen, terwijl vertrouwen noodzakelijk is.”