Simeon Djankov (Wereldbank): gelijke kansen en voorkomen van armoede centraal in nieuw sociaal contract

Op 6 september was Simeon Djankov, hoofdeconoom van de Wereldbank, te gast bij de SER om over het World Development Report 2019 te spreken. Djankov was eerder vice-premier en minister van Financiën in Bulgarije. In zijn werk voor de Wereldbank heeft hij onder andere onderhandeld over handelsakkoorden in Afrika en regelgeving herzien in de hele wereld.
Simeon Djankov, hoofdeconoom van de Wereldbank, te gast bij de SER om over het World Development Report 2019 te spreken. © SER
Het gezaghebbende World Development Report is dit jaar gewijd aan de vraag hoe de aard van werk verandert onder invloed van globalisering en technologische vooruitgang. Kunnen we ondanks of dankzij deze ontwikkelingen blijven inzetten op inclusieve groei voor de wereldwijde economie?

Invloed van technologie

Het rapport beschrijft de invloed van technologie op ons werk. In sommige sectoren worden mensen vervangen door robots. In andere sectoren verhogen robots de productiviteit van mensen. En in weer andere sectoren creëert technologie banen omdat er vraag naar nieuwe goederen en diensten ontstaat. Deze verschillen zorgen voor veel onrust, vooral bij mensen die routinematig werk doen en vrezen dat hun baan verloren zal gaan.

Traditioneel zijn de regels van de arbeidsmarkt gebaseerd op een duidelijke afbakening tussen werkgevers en werknemers, op vaste pensioenleeftijden en vaste banen. Maar door alle veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals de opkomst van flexbanen en nieuwe technologie, gaan die zekerheden verdwijnen. En in opkomende economieën zijn die zekerheden ook niet vanzelfsprekend. Daar werkt vaak het leeuwendeel van de beroepsbevolking in informele banen, en heeft geen toegang tot onderwijs of sociale bescherming. De Europese Commissie, de OESO, het IMF en de Wereldbank werken daarom intensief samen aan een nieuwe beleidsstrategie voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Een nieuw sociaal contract

Onderdeel ven de nieuwe beleidsstrategie is een nieuw sociaal contract tussen overheden, werkgevers en werknemers. Djankovs ontwerp voor een nieuw sociaal contract gaat uit van bestaanszekerheid voor iedereen. Daarvoor is een inclusieve arbeidsmarkt een voorwaarde. Gelijke kansen voor iedereen en het voorkomen van armoede moeten dus centraal staan in deze sociale contracten. Daarvoor is onder andere nodig dat meer in de opleiding van kinderen en jongeren wordt geïnvesteerd. De nieuwe strategie zoekt manieren om arbeid en consumptie minder te belasten en zaken als kapitaal, winst of vermogen juist meer. Ook het aanpakken van belastingontwijking door multinationals en de zogenaamde superstar-firms moet hieraan bijdragen. Daarvoor is internationale afstemming cruciaal. Djankov signaleert dat de Europese Commissie hierin voorop loopt.