Wat betekent de diversiteitswet voor bedrijven?

Op 28 september heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking zal treden.

diversiteitswet voor bedrijven © Shutterstock

Hiermee is het SER-advies 'Diversiteit in de Top' definitief geland. Wil je weten wat de nieuwe diversiteitswet betekent voor bedrijven?

Op de pagina diversiteitswet voor bedrijven informeren we je over de wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de ‘grote’ vennootschappen en de beursgenoteerde bedrijven en de rol en taak van de SER.