Digitalisering en Leven lang ontwikkelen

Hoe digitaal is Nederland? Het lijkt alsof iedereen alles via computers en smartphones doet, maar is dat wel zo? Kan iedereen wel meekomen? Op de conferentie Nederland Digitaal, waar de SER vandaag een workshop over Leven Lang ontwikkelen houdt, is dit een centrale vraag.
Digitaliseringsagenda Leven lang ontwikkelen © SER

Digitalisering verandert onze economie en samenleving. Het kabinet presenteerde de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021 in 2018. Daarmee wil Nederland koploper worden in Europa. De plek waar nieuwe vindingen en innovaties worden getest en toegepast. Dat draagt bij aan een Europa met minder files, waar energie efficiënt wordt benut, waar voedsel veilig en duurzaam wordt geproduceerd en waar mensen langer en gezonder zelfstandig kunnen wonen.

Hoe gaan we dat doen? En vooral: kunnen we dat doen? Is de kennis er, zijn er voldoende en goed opgeleide mensen, en kunnen zij de omslag naar een digitale wereld maken? Dit vergt dat iedereen al vroeg basisvaardigheden aanleert. En dat mensen zich ook op latere leeftijd blijven ontwikkelen voor veranderende beroepen en taken. Daarbij moeten kwetsbare groepen ondersteuning krijgen om mee te kunnen doen.

In de workshop over Leven Lang ontwikkelen benadrukt Mariëtte Hamer dat een doorbraak nodig is om de mensen te bewegen zich te blijven ontwikkelen, voor, tijdens en ná de loopbaan. Om bij te blijven, om te kunnen meedoen en meeprofiteren van de digitale ontwikkelingen in Nederland en Europa. 

Lees haar speech en kijk op de themapagina 'Scholing & ontwikkeling' voor meer informatie.