Mensen enthousiast maken voor het leren van digitale vaardigheden: zo pak je dat aan

Vergaderen via Zoom, online het nieuws volgen of boodschappen bestellen via een app. Door nieuwe technologische ontwikkelingen wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze digitale vaardigheden. In ons dagelijkse leven en bij de uitvoering van ons werk.

vrouwen laptops © Unsplash

Toch haalt ruim twintig procent van de Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar niet het OESO-basisniveau voor digitale vaardigheden, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). En dat heeft grote gevolgen voor de positie van deze mensen op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we mensen enthousiast maken voor her-, bij- of omscholing op het gebied van digitale vaardigheden? En wat kunnen regionale arbeidsmarkt-initiatieven leren van succesvolle projecten in de ICT-sector?

Tijdens het webinar ‘De Digitale Transitie’ op donderdag 10 juni 2021 stonden deze vragen centraal. Na een opening door Jacqueline Prins (Algemeen Secretaris SER), gingen Su Yin Timp-Gan (co-founder I.Am Digital), Viktor Bos (programmadirecteur TechConnect) en Milena Dinkova (wetenschappelijk onderzoeker CPB) in gesprek onder leiding van Willem Jelle Berg (voorzitter van het Regionale Leven Lang Ontwikkelen Netwerk). Vervolgens deelden acht succesvolle projecten uit de ICT-sector hun ervaringen. We delen de belangrijkste lessen.

Lage digitale vaardigheden, grote gevolgen

Het openen van een e-mail, iets op internet opzoeken of het verwerken van digitale informatie is voor mensen met lage digitale vaardigheden erg lastig. Het maakt deze groep kwetsbaar in onze steeds verder digitaliserende samenleving en het verslechtert hun positie op de arbeidsmarkt. Het CPB constateert een aantal urgente problemen in het onderzoek naar deze groep. 

Dinkova licht toe: “Mensen met lage digitale vaardigheden hebben vaak langdurig geen betaald werk, waardoor zij afhankelijk zijn van een uitkering. Ook is het gemiddeld uurloon van de mensen die wel een baan hebben, significant lager dan dat van mensen met goede digitale vaardigheden. En hoewel jongeren over het algemeen over betere digitale vaardigheden beschikken, bestaat er ook een groep jongeren met lage vaardigheden.”

Digitalisering bij de kapper

Het aanleren van nieuwe digitale vaardigheden is echter niet alleen belangrijk voor mensen met lage basisvaardigheden. Voor zowel werkgevers als werknemers geldt dat het up-to-date houden van digitale vaardigheden hen wendbaarder maakt en mogelijkheden biedt om in te spelen op nieuwe kansen. Ook in een toekomst waarin technologie bepalend zal zijn. 

Timp-Gan biedt met haar bedrijf I.Am Digital stoomcursussen aan professionals en ziet deze kansen dagelijks voorbij komen: “Toen de coronacrisis uitbrak en kappers moesten sluiten, werd direct duidelijk welke ondernemers hun digitale klantenbestand op orde hadden. Terwijl de kapper van mijn kinderen ons de volgende dag benaderde om producten te verkopen, heeft mijn eigen kapper niet eens mijn telefoonnummer in een digitaal klantenbestand.”

Kansengelijkheid op de tech-arbeidsmarkt

En dat zijn niet de enige kansen. Want terwijl de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt toeneemt en het tekort aan ICT’ers groeit, blijkt toetreding tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden uit ondervertegenwoordigde groepen juist erg lastig. Om daar verandering in te brengen activeert TechConnect mensen uit ondervertegenwoordigde groepen naar banen in de ICT en tech. 

Bos zegt hierover: “Het wordt tijd dat we tech-opleidingen en -banen toegankelijk maken voor iedereen en kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt bestrijden. Onze inzet zou moeten zijn om naast de mensen die tech toch wel leuk vinden ook vrouwen, jongeren uit sociaal zwakkere wijken, mensen met een migratie-achtergrond, mkb’ers en grote groepen 40-plussers te her-, bij- en omscholen in tech. Het potentieel van deze mensen blijft nu nog veel te vaak onbenut.”

De praktijk

Zie je in jouw regio ook een grote behoefte aan scholing, bijvoorbeeld omdat het werk in distributiecentra om steeds meer digitale vaardigheden vraagt? Of ben je benieuwd hoe je mensen kunt enthousiasmeren voor het leren van nieuwe digitale vaardigheden? Tijdens het webinar presenteerden acht succesvolle projecten uit de ICT-sector hun visie. Veel van deze initiatieven hebben interesse in uitbreiding en staan open voor nieuwe deelnemers. Schroom dus niet om contact op te nemen.

1. Aan de slag met digitale basisvaardigheden
2. Tech Awareness
3. Tech-Savvy
4. JobOn (FutureLab 50+)
5. Make IT Work
6. WE-IT
7. Pilot Werkervaringsplekken in AI in de Media
8. TekkieWorden