Grenswaarden gevaarlijke stoffen nu makkelijker op te zoeken

De databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) is de afgelopen tijd geüpdatet. De databank is hét naslagwerk voor het opzoeken van grenswaarden. In het kader van de Arbowet moeten werkgevers deze grenswaarden naleven.
Scheikundeles

De databank omvat de gegevens van zo’n 2000 stoffen die schadelijk kunnen zijn voor werknemers. De 350 meest gebruikte pagina’s zijn gecontroleerd en voorzien van de meest recente data. Daarnaast zijn de pagina’s anders ingericht.

Meest gebruikt

De databank Grenswaarden is één van de meest gebruikte onderdelen van de website van de Sociaal-Economische Raad (SER). Met deze update hoopt de SER het gebruik sneller, makkelijker en efficiënter te maken.

Werkgevers en werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkplek. Daarom beheert de SER de databank Grenswaarden. Het beheer is in handen van de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek.

Meer informatie: